Oznámenie na referendum

Zverejnenie elektronickej adresy Korunková Zverejnenie elektronickej adresy Korunková – voľba poštou